هادی قنبری مصیر

فیلمساز

عکاس

طراح

خبرنگار

هادی قنبری مصیر

فیلمساز

عکاس

طراح

خبرنگار

Tag: فیلم سیرنگ

۱۰/ آبان/۱۴۰۰ پایان تصویربرداری فیلم کوتاه «سیرنگ» در مازندران

کارگردان فیلم کوتاه «سیرنگ» از پایان تصویربرداری فیلم خبر داد و گفت: این فیلم در مرحله تدوین قرار گرفته است.