هادی قنبری مصیر

فیلمساز

عکاس

خبرنگار

طراح

هادی قنبری مصیر

فیلمساز

عکاس

خبرنگار

طراح

آخرین ارسال ها

۰۸/ مهر/۱۳۸۹ دریافت ۲۵ اثر قرآنی در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه وارش

دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه وارش از میان ۴۰۰ اثر دریافتی، ۲۵ اثر قرآنی و نزدیک به ۶۰ اثر در حوزه‌های مذهبی و دفاع مقدس دریافت کرده است.